Ffoniwch ni nawr 02920 799 133

Croeso i fanc gwybodaeth t2


Mae’r wefan hon yn adnodd rhyngweithiol, ar-lein, un stop lle gall staff, cyflogwyr a dysgwyr t2 ofyn cwestiynau a chael adnoddau.

Gofynnwch gwestiwn i fanc gwybodaeth t2 unrhyw bryd rhwng 8.45am a 4.45pm o ddydd Llun i ddydd Iau a rhwng 8am a 3.30pm ar ddydd Gwener a chewch ateb ar-lein yn syth i unrhyw gwestiwn sydd gennych chi.

Cysylltu â ni

Gadewch i ni wybod sut gallwn wella

Ffurflen Ymholiad
Enw * Cwmni
Eich e-bost * Rhif ffôn
Gadewch i ni wybod sut gallwn wella *
* Rhannau gorfodol