Ffoniwch ni nawr 02920 799 133

Croeso i fanc gwybodaeth t2


Mae’r wefan hon yn adnodd rhyngweithiol, ar-lein, un stop lle gall staff, cyflogwyr a dysgwyr t2 ofyn cwestiynau a chael adnoddau.

Gofynnwch gwestiwn i fanc gwybodaeth t2 unrhyw bryd rhwng 8.45am a 4.45pm o ddydd Llun i ddydd Iau a rhwng 8am a 3.30pm ar ddydd Gwener a chewch ateb ar-lein yn syth i unrhyw gwestiwn sydd gennych chi.

7 ap symudol gorau i helpu gyda’ch cwrs hyfforddi

Yn ôl ymchwil diweddar mae gan y defnyddiwr ap cyffredin 26 o apiau wedi eu gosod ar ei ffôn. Gyda chymaint o ddewis ar gael, mae'n anodd dod o hyd i’r rhai sy’n ddefnyddiol. Efallai eich bod eisiau cadw eich dogfennau pan ydych chi allan o’r swyddfa, trefnu eich calendr neu gael cymorth i gyfeirnodi, rydym wedi llunio rhestr o apiau am ddim sy’n cael eu hargymell i bob dysgwr i’w helpu gyda’u hyfforddiant.

Dropbox mobile Os nad ydych wedi clywed amdano o’r blaen, gwasanaeth rhannu ffeiliau yw Dropbox. Mae'n caniatáu i chi gadw eich dogfennau, ffotograffau, cerddoriaeth a fideos mewn system storio cwmwl fel y gallwch chi gael gafael ar eich ffeiliau o unrhyw le. Mae'n syml iawn i’w ddefnyddio ac mae’r fersiwn sylfaenol am ddim. Gosodwch yr ap a chewch fynediad yn syth at eich dogfennau - felly fydd dim esgus am anghofio eich gwaith ar eich PDM.

Dictionary.com Mae geiriaduron yn hen ffasiwn ond o bryd i’w gilydd mae angen cymorth arnom i sillafu. Lawrlwythwch yr ap Dictonary.com a bydd gennych eiriadur Saesneg cynhwysfawr a thesawrws yn eich poced. Mae dwy filiwn o ddiffiniadau ynddo ac offer ynganu defnyddiol ar gyfer geiriau arbennig o anodd (cliciwch ar yr eicon sain i glywed y gair yn cael ei lefaru’n uchel).

ReferenceMe Cael trafferth cyfeirnodi? Gall ReferenceMe wneud y gwaith caled ar eich rhan. Sganiwch y cod bar ar y llyfr yr ydych yn ei ddefnyddio neu rhowch gyfeiriad y we a bydd yr ap yn dangos yr wybodaeth gyfeirnodi i chi. Mae'n ddefnyddiol i gadw cofnod o’ch ffynonellau ymchwil a gallwch greu rhestrau ar gyfer bob prosiect. Mae cyfeirnodi’n sgìl bwysig wrth gwblhau cymwysterau a bydd yr ap hwn yn eich helpu i ddod yn gyfarwydd â system gyfeirnodi Harvard.

Evernote Mae Evernote yn ap poblogaidd iawn sy’n eich helpu i drefnu eich nodiadau, llunio rhestrau, apwyntiadau, cadw at derfynau amser a llawer mwy, a’r cyfan mewn un lle. Mae popeth y byddwch yn ei ychwanegu at eich cyfrif yn cael ei syncreteiddio ac mae modd chwilio drwy eich ffeiliau, gallwch hyd yn oed chwilio am destun o fewn delwedd. Mae'n wych ar gyfer gwneud nodiadau oherwydd gallwch dynnu llun o fwrdd gwyn neu dudalen mewn llyfr ac yna, gallwch godi’r testun oddi ar y llun.

LinkedIn Pulse Mae LinkedIn yn debyg i Facebook ar gyfer pobl broffesiynol. Fyddwch chi ddim angen LinkedIn nes byddwch chi wedi dechrau gweithio ond mae ei ap Pulse newydd yn wych i gael yr wybodaeth ddiweddaraf yn syth ar eich ffôn. Mae LinkedIn Pulse yn llawn o newyddion am ddiwydiant a gallwch bori trwy filoedd o ffynonellau dibynadwy. Mae erthyglau gan bobl ddylanwadol mewn diwydiant a chyhoeddiadau pwysig fel Harvard Business Review, Bloomberg, Richard Branson a Barack Obama!

Flashcards+ Trwy ailadrodd y mae’r rhan fwyaf ohono yn dysgu ac mae Flashcards+ yn golygu eich bod yn gallu mynd â nodiadau adolygu gyda chi i bob man. Defnyddiwch yr ap i greu eich cardiau fflach eich hun neu gallwch gael gafael ar filiynau o rai sydd wedi eu gwneud yn barod am ddim. Gallwch adolygu yn unrhyw le ac mae’n fwy rhyngweithiol ac yn fwy o hwyl na defnyddio nodiadau papur.

Sleep Time O’r diwedd, bydd noson dda o gwsg yn eich helpu i fod ar eich gorau yn ystod y dydd. Lawrlwythwch yr app Sleep Time i’ch helpu i godi yn y bore. Cloc larwm clyfar ydi’r ap sy’n monitro eich symudiadau wrth i chi gysgu ac yn canu pan ydych chi yn cysgu’n fwy ysgafn. Mewn theori, dylech ddeffro a theimlo eich bod wedi ymlacio ac yn barod ar gyfer yr apwyntiadau cynnar gyda’ch PDM.